ESOK - elektroniczny system obsługi klienta

 • Zadaniem systemu ESOK jest kompleksowa obsługa oferty skierowanej do Klienta.
  Począwszy od sprzedaży usług jednorazowych poprzez bilety, karnety, rezerwacje
  indywidualne i grupowe, rozliczenia klienta przy wyjściu z obiektu włączając towary
  i usługi zakupione już podczas pobytu na obiekcie do fizycznej kontroli wstępu.

  Sprzedaż karnetów, biletów jednorazowych, itp. może odbywać się poprzez terminal
  kasowy, zlokalizowany przy wejściu na obiekt.
  Karnety uprawniające do korzystania z oferty zazwyczaj mają postać karty kredytowej
  wyposażonej w transponder RFID(Radio Frecuency Identification), lub oznakowane
  są kodem kreskowym.

  Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK) to znakomite narzędzie informatyczne
  przeznaczone do obsługi klientów w obiektach sportowych, klubach fitness, pływalniach
  oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest obsługa dużej liczby klientów.

   

  Nasza firma jest bezpośrednim dystrybutorem oprogramowania ESOK .
  Możliwości kreowania usług dostępnych dla Klientów w ESOK
  ograniczone są jedynie wyobraźnią operatora.

  Systemy  ESOK to najnowocześniejsze rozwiązanie na rynku w dziedzinie  systemów obsługi Klienta.
  Oprogramowanie ESOK spełnia oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
  Zapewniamy kompleksową obsługę i wyposażenie obiektu, począwszy od oprogramowania po dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego.
  Współpracujemy z renomowanymi na rynku dostawcami, dzięki temu zapewniamy sprzęt najwyższej jakości.

  Nie zwlekaj zadzwoń i umów się na prezentację oprogramowania ESOK

  ESOK realizuje szereg funkcji wspierających kompleksową obsługę Klienta, jak również sprzedaż i marketing.

  Najważniejsze funkcje realizowane w ESOK
  Rezerwacje
  Strefy zajęć
  Szatnia i szafki
  Rezerwacje na grupy zajęciowe lub indywidualne.
  Kalendarz zajęć, z widokiem dnia lub tygodnia.
  Tworzenie grup zajęciowych.
  Rezerwacje internetowe dokonywane samodzielnie przez klientów.
  Konfiguracja zajęć w strefie.
  Graficzne prezentowanie zajęć
  Tworzenie sesji stałych
  Ustawienie sposobu dostępu do strefy. Karta, kluczyk, ważny lub nieważny abonament.
  Dostęp do strefy na podstawie płci klienta.
  Współpraca z elektronicznymi szafkami. Dynamiczne przypisywanie szafki.
  Wizualizacja szatni dla klienta, wybór szafki przez klienta.
  Obsługa szafek standardowych z zamkiem na klucz(wymagane zastosowanie dodatkowego transpondera)
  Sprzedaż
  Klienci
  Produkty
  Przypisywanie wiadomości do klienta (żółte karteczki).
  Subkonta i możliwość opłaty za abonamenty za pośrednictwem kont bankowych.
  Zdjęcia klientów.
  Gromadzenie danych o klientach firmowych i indywidualnych. Baza danych zgodna z GIODO.
  Możliwość zmiany, okresu ważności abonamentu, zawieszenia.
  Program lojalnościowy.
  Możliwość przywracania wykorzystanych wejść, lub środków na koncie lub w razie potrzeby zdejmowanie środków bez wejścia.
  E-maile do klienta bezpośrednio z programu.
  Możliwość wysyłania dokumentów generowanych w systemie do klienta za pośrednictwem e-mail bezpośrednio z systemu.
  Zabezpieczenia omijające filtry anty spamowe.
  Zbiorczy e-mail do klientów obiektu.
  Definiowane przez operatora klawisze skrótów szybkiej sprzedaży produktów.
  Rabaty kwotowe i procentowe.
  Zmiana daty ważności usługi przy sprzedaży.
  Wirtualna portmonetka. Sprzedaż na obciążenia potwierdzane elektronicznym identyfikatorem klienta, rozliczane przy wyjściu z obiektu.
  Dowolna konfiguracja form płatności przywiązanych do stanowiska pracy.
  Płatności dzielone, karta płatnicza , bon, gotówka itd.
  Sprzedaż tylko na obciążenia w wybranej strefie.
  Sprzedaż do wielu klientów na jednym paragonie.
  Szybka sprzedaż barowa za pośrednictwem kodu kreskowego.
  Generowanie faktur.
  Rejestr dokumentów sprzedażowych.
  Sprzedaże powiązane z kontami klienta, lub firmy.
  Faktury odroczone dla firm.
  Obsługa parkingu i rozliczenie parkingu.
  Kontrola dostępu do parkingu, współpraca z drukarką biletów parkingowych.
  Konfigurowanie opłat za parking.
  Możliwość tłumaczenia na dowolny język.
  Automatyczne pomijanie dni świątecznych.
  Obsługa solarium/ zegarów/ telewizorów/ sterowanie oświetleniem/drukarkami fiskalnymi
  Obsługa czytników kart zbliżeniowych jak i kodów kreskowych.
  Program lojalnościowy, bonusy przy zakupie abonamentów.
  Gromadzenie punktów lojalnościowych, wymiana na inne usługi i towary.
  Produkty z rozliczeniem czasu pobytu na obiekcie, z podziałem  opłat za przebywanie w różnych strefach.
  Abonamenty otwarte, lub z limitami: wejść, dziennym , miesięcznym, tygodniowym, w okresie ważności abonamentu.
  Abonamenty kwotowe i pre-paid. Opłata za usługi z abonamentu.
  Tworzenie grup produktów.
  Płatność ratalna w dowolnej formie: miesięczna, kwartalna, półroczna roczna.
  Produkty z dowolną konfiguracją cenny ze względu na porę roku, ilość kupowanego produktu, datę i czas zakupu, czy dzień tygodnia.
  Definiowanie w produkcie dostępu do usług, urządzeń np. solarium, strefy w zależności od dnia tygodnia i godzin. Usługi tylko weekendowe lub przed i po południowe.
  Możliwość skonfigurowania towarów do sprzedaży barowej z uwzględnieniem magazynu.
  Konfigurowanie połączenia z serwerem lub serwerami w przypadku obiektów sieciowych.
  Obsługa paneli informacyjnych/reklamowych. Informujących o odbywających się na obiekcie zajęciach i zajętości poszczególnych stref a także prezentujących dowolne treści w tym także reklamowe.
  Czytniki zatrzymania czasu. Zegary informacyjne.
  Zarządzanie solarium i rozliczenie pobytu w solarium przy wyjściu z klubu.
  Uruchamianie solarium przez kluczyk lub kartę klienta.
  Obsługa dwuekranowych, paneli sprzedażowych.
  Możliwość prezentowania oferty reklamowej w postaci filmu lub zdjęć, na drugim ekranie.
  Kontrola dostępu do stref.
  Sterowanie kontrolą dostępu. Otwarcie kołowrotu za pośrednictwem programu.
  Rejestracja przejść przez urządzenia, kontrola dostępu do strefy.
  Dokumenty
  Raporty
  Magazyn
  Dokumenty przyjęcia na magazyn wydania z magazynu,  KW,KP.
  Wycofanie sprzedaży.
  Faktury odroczone.
  Rejestr wystawianych w systemie faktur.
  Możliwość tworzenia szablonów dokumentów dla klienta z automatycznie uzupełniającymi się danymi klienta lub abonamentu. Np umowa zakupu abonamentu tzw umowa członkowska.
  Raporty magazynowe wartościowy i ilościowy.
  Raporty sprzedażowe, z możliwością grupowania po produktach, według daty, operatora, stawkach VAT, według formy zapłaty, grupy produktów, kodu i typu produktu.
  Raporty abonamentowe, ważne abonamenty, nie ważne , wygasłe, z nie zapłaconą ratą.
  Raporty o abonentach, aktywnych nie aktywnych, bez abonamentu, obecni nie obecni na obiekcie w przedziale czasowym.
  Raport otwartych obciążeń i nie rozliczonych kluczy.
  Stany magazynowe towarów, z uwzględnieniem FIFO (first in first out).
  Automatyczne zdejmowanie z magazynu przy sprzedaży.
  Kilka magazynów w ramach sieci obiektów.
  Użytkownicy Zarządzanie użytkownikami, zaawansowana kontrola uprawnień użytkownika. Każdy użytkownik ma dostęp tylko do wskazanych przez administratora funkcji. np. Brak uprawnień do raportów, zmiany w abonamentach  lub rabatów.
  Zarządzanie zadaniami na obiekcie. Przypisywanie zadań użytkownikom systemu, kontrola ich wykonania, podstawy CRM.